tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Uprawnienia CBiD

Centrum Badań i Dozoru realizuje usługi badawcze, pomiarowe, ekspertyzowe, analityczne, doradcze i szkoleniowe zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa techniki i bezpieczeństwa środowiska, nie tylko w górnictwie, ale niemal we wszystkich sektorach gospodarczych.

Wysoka jakość, wiarygodność i uznanie dla wykonywanych przez ekspertów CBiD prac są efektem ponad półwiecznego doświadczenia i obecności na rynku usług badawczych, które potwierdzają specjalistyczne uprawnienia i certyfikaty wydawane przez właściwe dla obszarów działalności firmy instytucje.

W ramach systemu bezpieczeństwa w górnictwie CBiD prowadzi badania, pomiary, oceny i ekspertyzy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów - Decyzja WUG

 • maszyny wyciągowe – badania mechaniczne i elektryczne
 • naczynia wyciągowe
 • zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych
 • liny wyciągowe
 • wieże szybowe
 • koła linowe
 • zbrojenie szybowe
 • urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • urządzenia ciśnieniowe, urządzenia dźwignicowe, urządzenia transportowe specjalne

Badania obudowy szybów - Decyzja WUG

 • opinie na temat doboru obudowy szybów i wlotów do szybów
 • w kopalniach węgla kamiennego opinie na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30m2

Badania zagrożeń naturalnych - Decyzja WUG

 • zagrożenia metanowe i pyłowe
 • zagrożenia wyrzutami gazów i skał

Decyzją NR TDT-M/N-31/22 Transportowego Dozoru Technicznego CBiD zostało uprawnione do modernizacji i naprawy urządzeń transportu linowego: układów hamulcowych i układów napinających

Certyfikatem Uznania Nr 4 025 2011 L Transportowy Dozór Techniczny potwierdził spełnienie przez CBiD/ORiDUG kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025 uprawniające do wykonywania badań dla jednostki certyfikacyjnej TDT-CERT.

Certyfikatem Uznania Laboratorium Nr TDT-UL -1/20/Z Transportowy Dozór Techniczny poświadczył, że Laboratorium Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych posiada uznanie do wykonywania badań laboratoryjnych w obszarze działania jednostki inspekcyjnej Transportowego Dozoru Technicznego

Ocena zdolności Zakładu Remontowego wydana przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. potwierdza zdolności CBiD do wykonywania remontów urządzeń budowy zwykłej i urządzeń budowy przeciwwybuchowej

CBiD posiada również:
Świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych:

Świadectwo uznania laboratorium NR LBU-049/09-23
Świadectwo uznania kompetencji w zakresie działalności spawalniczej wydane przez Instytut Spawalnictwa-Polska.

Laboratorium badawcze CBiD/ OBŚ realizuje prace na podstawie zatwierdzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotyczące systemu jakości w obszarze wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia oraz dotyczące systemu jakości w zakresie badań wykonywanych w wodach z kąpielisk i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 13 - 2 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved