tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Kodeks etyki

Centrum Badań i Dozoru,  uznając etyczne działanie jako podstawę swojego funkcjonowania na rynku gospodarczym, przede wszystkim usługowym, przyjęło Kodeks Etyki, stanowiący wyraz dążeń firmy do budowania opartych na uczciwości i zaufaniu relacji z otoczeniem.

Kodeks Etyki jest odzwierciedleniem wartości składających się na kulturę organizacyjną naszej firmy, kształtowaną przez wszystkich pracowników, jak również jej Klientów i Współpracowników. Prowadząc badania i promując od 60 lat idee bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska, czujemy się odpowiedzialni wobec tych, którzy powierzyli nam swoje bezpieczeństwo. Profesjonalizm, rzetelność i dbałość o najwyższą jakość usług realizowanych w zgodzie z zasadami prawnymi i moralnymi, opartych na współpracy i wzajemnym szacunku, bez naruszania zasad bezstronności i obiektywności dokonywanych diagnoz i ocen, tworzą kanon reguł, którymi kierujemy się w codziennej pracy.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 13 - 6 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved