tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Bezpieczeństwo techniki

Centrum Badań i Dozoru  jako jednostka specjalistyczna prowadzi stałe, cykliczne i doraźne badania maszyn i urządzeń technicznych i elektrycznych, w tym badania rzeczoznawcze w zakładach przemysłu wydobywczego.

Zakres usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo obejmuje:

  • badania nieniszczące i niszczące maszyn i urządzeń technicznych
  • badania urządzeń elektrycznych i energomechanicznych
  • badania rzeczoznawcze urządzeń górniczych
  • badania materiałów eksploatacyjnych i paliw

Zapobieganie niebezpiecznym i niepożądanym incydentom poprzez cyklicznie prowadzone oceny i kontrole stanu technicznego urządzeń oraz ich przydatności do eksploatacji przyczynia się do ograniczania awaryjności, wypadkowości i wydłużenia czasu użytkowania, a także  poprawy warunków pracy i jakości ich użytkowania. Ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia jest to zatem najbardziej korzystny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 18 + 10 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved