tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Przedmiot działalności

Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., jest Firmą działającą od 1962 roku, początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe. Powołano ją na bazie działającej od 1963 roku, jednostki badawczo-rozwojowej sektora górnictwa węgla kamiennego znanej jako Centralne Laboratorium Badawcze.

Spółka i jej Ośrodki zlokalizowane są w Lędzinach i Mysłowicach Brzezince. Działalność prowadzimy na terenie całej Polski i poza jej granicami. Obszarem szczególnej koncentracji naszych działań jest aglomeracja śląska, gdzie zgrupowane są prawie wszystkie kopalnie węgla kamiennego, duże elektrownie, huty żelaza, metali nieżelaznych, zakłady przemysłu metalowego.

Naszą misją jest troska o bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska, poprzez świadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowo-wdrożeniowych.

Mamy wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu badań i w opracowywaniu analiz technicznych, ekspertyz, raportów i ocen stanu:

  • maszyn i urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • skojarzonych zagrożeń naturalnych w tym szczególnie metanowych,
  • bezpieczeństwa pracy i środowiska naturalnego.

CBiD jest wiodącą w Polsce jednostką rzeczoznawczą ds. ruchu zakładu górniczego posiadającą szerokie spoktrum uprawnień nadanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Badania środowiska pracy i środowiska naturalnego wykonują laboratoria badawcze posiadające certyfikat akredytacji PCA potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 oraz upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Badania techniczne wykonujemy zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 15 - 10 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved