tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Opis działalności

Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. jako samodzielna, niezależna jednostka badawczo-pomiarowa funkcjonuje na rynku gospodarczym od 1992 roku.  Niemniej historia i tradycja firmy sięgają faktycznie początków lat 60. XX wieku, kiedy powstały dwa główne ośrodki dające jej początek.

Spółkę tworzą dwa główne ośrodki:

- Ośrodek Badań Środowiska w Lędzinach -  z Ośrodkiem Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych oraz Ośrodkiem ds. Marketingu i Sprzedaży

- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Pomiarów w Mysłowicach - z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych oraz Ośrodkiem Pomiarów i Automatyki.

Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. realizuje usługi badawczo-pomiarowe, ekspertyzowe i doradcze adresowane zarówno do firm górniczych, jak i do przedsiębiorstw i instytucji z górnictwem niezwiązanych, ale mogących czerpać korzyści ze specjalistycznych kompetencji i doświadczeń firmy.
Szeroki zakres oferowanych usług wdrażany jest z myślą o zagwarantowaniu klientom:

  • bezpieczeństwa związanego z eksploatacją urządzeń mechanicznych i elektrycznych
  • bezpieczeństwa pracy
  • bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

60-letnie doświadczenie, umiejętności, metodyki i techniki badawcze wypracowywane w ekstremalnych warunkach podziemnych w znaczący sposób podnoszą jakość i poszerzają zakres prac prowadzonych w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Ich wiarygodność i zgodność z obowiązującymi normami potwierdzają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów badawczych i wzorcującego, jednostek inspekcyjnej oraz certyfikującej wyroby, jak również wdrożony zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-N 18001:2004, , PN-EN ISO/IEC 14001:2015 i PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12. Na rynku górniczym specyficzną pozycję CBiDGP określają uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego, w oparciu o które przedsiębiorstwo prowadzi kompleksowe badania i pomiary w obszarze transportu górniczego, urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz zagrożeń metanowych.

CBiD jest wiodącą w Polsce jednostką rzeczoznawczą ds.ruchu zakładu górniczego posiadającą pełne spektrum  upoważnień rzeczoznawczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Badania techniczne prowadzone są również w oparciu o uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny.

Szerokie spektrum działalności, specjalistyczne kompetencje pracowników, współpraca z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w kraju i zagranicą decydują o istotnej roli, jaką CBiD odgrywa w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska. Z tego względu od wielu lat znajduje się na liście przedsiębiorstw o strategicznym dla gospodarki polskiej znaczeniu.

 

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 12 + 6 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved