tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Projekt UE

Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu oferowanych usług poprzez zakup urządzeń i wyposażenia wraz z utworzeniem ośrodka szkoleniowego

BENEFICJENT
Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Dywersyfikacja działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego zlokalizowanej w podregionie górniczym

OCZEKIWANE REZULTATY
Zakup aparatury pomiarowej i urządzeń do badań analitycznych, a dzięki temu:
- dywersyfikacja i poszerzenie zakresu oferowanych usług
- utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie poprzez przekwalifikowanie pracowników
- utworzenie ośrodka szkoleniowego umożliwiającego przekwalifikowanie pracowników z innych firm okołogórniczych, w tym kobiet

WARTOŚĆ PROJEKTU
7 742 800 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA
2 736 782 zł

PROGRAM, Z KTÓREGO UZYSKANO DOFINANSOWANIE
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


Projekt „Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu oferowanych usług poprzez zakup urządzeń i wyposażenia wraz z utworzeniem ośrodka szkoleniowego” realizuje cele założone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2030” - Zielone Śląskie. Szczególnie wpisuje się w Cel Strategiczny A Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej.

 

 

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 14 + 4 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved