tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Bezpieczeństwo środowiska

Ograniczanie zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby i dążenie do ich racjonalnego użytkowania wyznaczają kierunki odpowiedzialności gospodarczo¬-społeczno-środowiskowej zarówno wszelkich podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych jednostek.

Środowisko to jeden z głównych aspektów polityki zrównoważonego rozwoju. Centrum Badań i Dozoru wspiera działania zmierzające do poprawy stanu i bezpieczeństwa środowiska naturalnego prowadząc badania, pomiary, analizy i wykonując ekspertyzy w zakresie: wody, gruntów, ścieków, osadów, odpadów, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych.

Akredytowane laboratorium badawcze wykonuje w tym zakresie kompleksowe usługi polegające na:

  • pobieraniu próbek,
  • analizach laboratoryjnych
  • analizach i konsultacjach wyników.  
  • opracowywaniu ekspertyz, projektów i studiów ekologicznych.

Aspekt środowiskowy naszej działalności obejmuje szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa człowieka. Niewątpliwie jednym z istotnych elementów wpływających na jego bezpieczeństwo jest żywność. Prowadzimy akredytowane badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 19 - 3 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved