tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany system zarządzania wprowadzany jest w Centrum Badań i Dozoru od 2009 roku. Zakres certyfikacji obejmuje podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa, którymi są: „Usługi badań maszyn i urządzeń w zakresie mechanicznym i technicznym, w tym rzeczoznawcze, badania instalacji elektroenergetycznych, badania materiałowe, środowiskowe i usługi szkoleniowe”.

W pierwszej kolejności ówczesne CBiDGP wdrożyło i uzyskało certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001, wydany przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT. Dokumentem potwierdzono spełnienie wymogów dotyczących jakości świadczonych usług, usprawnienia realizacji procesów biznesowych i zarządzania firmą, a także spełnienie wymogu specyfikacji przetargowych.

Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do informacji i dokumentów w wersji elektronicznej, ich archiwizacji i odpowiedniego zabezpieczenia systemów informatycznych przetwarzających dane, w 2010 roku wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001. System ten służy utrzymaniu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Wprowadzając szereg zabezpieczeń chroniących aktywa firmy, zapewnia ciągłość jej działania.

W obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone zostało spełnienie przez przedsiębiorstwo wymogów normy PN-EN 45001. Certyfikat wydany przez UDT-CERT świadczy o wdrożeniu w firmie systemu zarządzania mającego wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno pracowników, jak i osób trzecich przebywających w jej siedzibie. To jednocześnie oznacza synchronizację standardów firmy ze standardami wielu klientów CBiD w zakresie bhp, co z pewnością usprawnia z nimi współpracę.

Od 2014 roku CBiD jest posiadaczem certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001. Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem integruje się z funkcjonującym od 2009 roku certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania i jest potwierdzeniem prośrodowiskowej polityki firmy.

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 18 + 7 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved