tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Legionella pneumophila

2023.08.25

W związku z sytuacją w województwie podkarpackim, gdzie kilkadziesiąt osób uległo zakażeniu Legionellą pneumophila, przypominamy kilka najważniejszych faktów dotyczących występowania bakterii i wywoływanych przez nią zagrożeń zdrowotnych. Nasze laboratorium od lat wykonuje badania w kierunku Legionella pneumophila, a jego kompetencje i doświadczenie w tym zakresie potwierdzone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem AB 418.

1. Występowanie Legionella pneumophila
Bakteria Legionella pneumophila występuje powszechnie w środowisku naturalnym, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Wykrywana jest również w instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli, szpitali, domów opieki, w basenach z hydromasażem, w kurkach i sitkach prysznicowych, w urządzeniach medycznych, urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających
Potencjalnie bakteria ta może być obecna w instalacji zasilającej w wodę w każdym budynku. Zwolniony przepływ wody, przerywane wykorzystywanie wody, obecność biofilmu czy stara instalacja wodna sprzyjają kolonizacji Legionella pneumophila.

2. Zakażenie Legionella pneumophila
Do zakażenia bakterią dochodzi poprzez inhalację zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub przez mikroaspirację wody. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody ani kontakt z osobą zakażoną.
Zakażenie może wywołać objawy łagodnym charakterze, podobne do grypy – gorączka Pontiac. Ale może doprowadzić również do choroby legionistów, która jest ciężkim zapaleniem płuc wymagającym antybiotykoterapii i powodującym poważne powikłania zdrowotne.
Legionella pneumophilia stanowi zagrożenie przede wszystkim dla osób o obniżonej odporności, osób starszych oraz osób cierpiących na przewlekłe schorzenia płuc.

3. Badania Legionella pneumophila
Aby wyeliminować ryzyko zakażeń, warto prowadzić regularne badania wody  w kierunku Legionella pneumophilia. Nasze akredytowane laboratorium wykonuje takie badania metodyką referencyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016 z późn. zm.)

Chętnie udzielimy niezbędnych informacji na temat badań w kierunku Legionella pneumophila.

Zachęcamy do kontaktu pisząc na adres e-mail: zapytaniaofertowe@cbid.pl

powrót

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 13 + 9 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved