tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Katastrofa ekologiczna na Odrze

2022.08.12

Ostatnia wiadomość na temat stanu skażenia Odry zelektryzowała nas wszystkich - niemieckie laboratoria badawcze w próbkach wody wykryły rtęć, substancję niebezpieczną dla ludzi i zwierząt.

Od końca lipca informowani jesteśmy o poważnej sytuacji ekologicznej na Odrze. Przerażają widoki martwych bobrów, tysięcy śniętych ryb pływających w wodzie. „Padają nie tylko ryby, lecz również małże i kraby - dotychczasowe symbole czystości Odry” – czytamy w doniesieniach medialnych.
Pierwsze diagnozy stanu drugiej najdłuższej rzeki w Polsce mówiły o nadmiernym natlenieniu wody, przekraczającym poziom występujący zwykle o tej porze roku i w obecnie panujących warunkach pogodowych. Kolejne – o podwyższonych parametrach mezytylenu.

Mezytylen to węglowodór aromatyczny, który znajduje zastosowanie w celach przemysłowych jako rozpuszczalnik. Powstaje przy spalaniu węgla. Jest również naturalnym składnikiem ropy naftowej oraz benzyny. Nie wykazuje silnego oddziaływania toksycznego na ludzi. Staje się za to śmiertelnie trujący w środowisku wodnym dla wodnych zwierząt.

W obowiązujących w Polsce rozporządzeniach dotyczących badania i parametrów wody, 1,3,5-trimetylobenzen (czyli mezytylen) nie występuje. Stąd nie znajdziemy go w wykazie badań akredytowanych. Nasze laboratorium badawcze wykonuje badania poziomu mezytylenu w ramach badań nieakredytowanych.

Inaczej wygląda sprawa z rtęcią, która prawdopodobnie została wykryta w próbkach wody z Odry. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy przeprowadzeniu oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dopuszcza się uwzględnienie naturalnego stężenia tła hydrogeochemicznego dla rtęci i jej związków, „jeżeli uniemożliwia ono spełnienie warunku osiągnięcia przez daną jednolitą część wód powierzchniowych dobrego stanu chemicznego”.
Jeżeli potwierdzą się wyniki badań na obecność rtęci w Odrze w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy, to może to być jedna z największych katastrof ekologiczny w naszym kraju. Może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla fauny i flory, ale także dla ludzi.

Rtęć jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i kobiet w ciąży. Wchłania się poprzez skórę, drogi oddechowe i układ pokarmowy, a jej obecność w organizmie prowadzi do uszkodzenia nerek, jelit i mózgu. Lekarze, epidemiolodzy i wszelkie służby środowiskowe zalecają zachowanie ostrożności.
Normy dla rtęci i jej związków w wodach powierzchniowych oraz w wodzie przeznaczonej do spożycia określają właściwe przepisy prawne.

Laboratorium badawcze CBiD wykonuje pod tym kątem badania akredytowane. Wszystkich zainteresowanych zbadaniem wody powierzchniowej, czy wody przeznaczonej do spożycia prosimy o kontakt. Nasi specjaliści wykonują zarówno pobieranie próbek wody, ich analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, jak i służą doradztwem oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.

powrót

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 12 - 8 =
© 2022 PROVECT. All Right Reserved