tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Technika elektroenergetyczna

Dział Techniki Elektroenergetycznej prowadzi kompleksowe badania i kontrole urządzeń i instalacji elektrycznych eksploatowanych w różnych środowiskach, w tym w ekstremalnie trudnych warunkach zakładów podziemnych. Usługi realizujemy zgodnie z wymogami norm i przepisów prawa górniczego, energetycznego, budowlanego. Dysponujemy specjalistycznym pojazdem pomiarowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i sprawnie lokalizować uszkodzenia urządzeń i ich elementów i na miejscu dokonywać niezbędnych napraw.

Badanie urządzeń elektroenergetycznych
Istotnym warunkiem zapobiegania awariom sieci elektroenergetyczne są regularne badania urządzeń elektroenergetycznych. Nasza firma wykonuje takie badania, oferując kompleksowe usługi kontrolno-naprawcze.

Dział Techniki Elektroenergetycznej

wykonuje badania i pomiary:

 •     urządzeń i aparatury rozdzielczej
 •     automatyki zabezpieczeniowej
 •     maszyn elektrycznych i transformatorów
 •     urządzeń i aparatury prądu stałego
 •     pojazdowych stacji prostownikowych
 •     linii kablowych
 •     elektronarzędzi
 •     sieci elektroenergetycznych
 •     skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 •     sprzętu ochronnego
 •     skuteczności ochrony odgromowej sieci WN, SN, NN oraz budowli
 •     skuteczności uziemiających przewodów ochronnych (SUPO)
 •     aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP)

Dbałość o bezpieczeństwo pracowników to nasz priorytet. Dział Techniki Elektroenergetycznej realizuje szereg usług zmierzających do zagwarantowania takich warunków pracy, by ograniczyć ryzyko dla zdrowia i życia osób, które wykonujące swoje zadania zawodowe przy użyciu urządzeń elektroenergetycznych. Do nich należą przedstawione poniżej usługi:

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ

Jednym z istotnych obszarów naszego zainteresowania i odpowiedzialności jest elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (w skrócie EAZ). Naszym zadaniem jest dbałość, by działała ona bez zarzutu, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i ciągłość pracy całego systemu elektroenergetycznego, a w przypadku ewentualnej awarii poprawną reakcję prewencyjną, eliminacyjną lub restytucyjną.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Prowadzimy także badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych, jak również zajmujemy się pomiarami i oceną techniczną innych maszyn elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Pomiary i badania wykonywane są przez wykwalifikowany zespół i przy użyciu profesjonalnego sprzętu pozwalającego na uzyskanie precyzyjnych wyników.

Badanie sprzętu elektroizolacyjnego
Dział wykonuje badania sprzętu elektroizolacyjnego w zakresie:

 • sprzęt gumowy: półbuty, kalosze, rękawice, chodniki i dywaniki dielektryczne,
 • drążki pomiarowe, drążki izolacyjne, kleszcze, płyty izolacyjne, pomosty,
 • wskaźniki optyczne i akustyczne,
 • uzgadniacze faz, uziemiacze trakcyjne,
 • inny sprzęt ochronny zgodnie z potrzebami Klientów

Ochrona przeciwporażeniowa
Dział Techniki Elektroenergetycznej dokonuje oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonując pomiary:

 • rezystancji uziemień ochronnych i roboczych,
 • impedancji pętli zwarcia,
 • ciągłości przewodów ochronnych,
 • prądów pojemnościowych w sieci średniego i niskiego napięcia,
 • napięć rażenia dotykowego i krokowego,
 • rezystancji izolacji stanowiska
 • rezystywności gruntu

Badanie instalacji odgromowej
Dział Techniki Elektroenergetycznej przeprowadza:

 • kontrole stanu instalacji odgromowej,
 • ocenę skuteczności ochrony odgromowej,
 • pomiary rezystancji uziemienia ochronnego,
 • pomiary ciągłości uziemienia odgromowego,
 • badania ograniczników przepięć,
 • badania odgromników

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 18 - 2 =
© 2023 PROVECT. All Right Reserved