tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Laboratorium Pomiarowe

Wzorcowanie urządzeń i przyrządów pomiarowych

Laboratorium Pomiarowe zajmuje się profesjonalnym wzorcowaniem urządzeń pomiarowych oraz legalizacją mierników elektrycznych. Ze względu na charakter usługi, jaką jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych, zawsze zapewniamy najwyższą jakość – dowodem tego stanu rzeczy jest natomiast Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 096 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

przeprowadza wzorcowania:

  •     multimetrów analogowych i cyfrowych
  •     woltomierzy analogowych i cyfrowych napięcia stałego i przemiennego
  •     amperomierzy analogowych i cyfrowych prądu stałego i przemiennego
  •     mierników rezystancji
  •     mierników częstotliwości
  •     oporników stałych i regulowanych
  •     kalibratorów napięcia, prądu i rezystancji

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 14 - 9 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved