tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

O Ośrodku

Ośrodek Pomiarów i Automatyki wykonuje badania i oceny stanu technicznego oraz pomiary urządzeń elektroenergetycznych, sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych w zakresie ich zgodności z wymogami norm, przepisów i procedur bezpiecznej eksploatacji.

Do zadań Ośrodka należy zapewnienie bezawaryjnego i niezawodnego korzystania z dostarczonej energii elektrycznej, dążąc do maksymalnego ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dla urządzeń, instalacji i środowiska.

Potwierdzeniem kompetencji i wysokiej jakości usług oferowanych przez Ośrodek jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 096 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ośrodek posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie badań urządzeń do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Ośrodek realizuje swoje usługi również w oparciu o autoryzacje producentów urządzeń elektrycznych.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 20 - 5 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved