tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Wzorcowanie urządzeń i przyrządów pomiarowych

Laboratorium Wzorcujące świadczy usługi wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych. Potwierdzenie kompetencji i wysokiej jakości usług realizowanych przez CBiD w tym obszarze oraz gwarancję spójności pomiarowej wyposażenia pomiarowego stanowi Certyfikat Akredytacji AP 096 wydany w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji. Tym samym zapewnione jest:

 • uznawanie przez jednostkę akredytującą wyników wzorcowania w Europie i na świecie na mocy porozumień zawartych w podobnymi instytucjami międzynarodowymi
 • spełnienie wymagań norm serii ISO 9000 dla nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w jednostkach posiadających wdrożony system zarządzania jakością
 • spełnienie wymagań ustawy „Prawo o miarach” w odniesieniu do obowiązku stosowania legalnych jednostek miar
   

Laboratorium wykonuje wzorcowanie wielkości elektrycznych DC i m.cz. w zakresie:

Napięcie, prąd (DC)

 • napięcie stałe: mierniki napięcia analogowe i cyfrowe, kalibratory
 • prąd stały: mierniki napięcia analogowe i cyfrowe, kalibratory

Napięcie, prąd (AC)

 • napięcie przemienne: mierniki napięcia analogowe i cyfrowe, kalibratory
 • prąd przemienny: mierniki napięcia analogowe i cyfrowe, kalibratory

Rezystancja (DC)

 • mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe
 • rezystory stałe i regulowane
 • kalibratory rezystancji

Częstotliwość

 • mierniki częstotliwości cyfrowe
 • generatory

Po co wykonuje się wzorcowanie przyrządów pomiarowych

W ramach naszej oferty badań zajmujemy się wzorcowaniem i legalizacją mierników elektrycznych. Ich kalibracja ma na celu określenie relacji między wskazaniami badanego miernika i wartości odniesienia. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych ma na celu potwierdzić, że miernik odczytuje prawidłowe wyniki pomiarowe. W przypadku, kiedy okaże się on niesprawny, będzie wymagał strojenia.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 14 - 7 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved