tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

O Ośrodku

Wchodzące w skład Ośrodka Badań Środowiska  Laboratorium Analiz Chemicznych prowadzi szerokie spektrum badań żywności, badań monitorujących stan środowiska wodno-gruntowego, badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków, osadów, odpadów, produktów smarnych, olejów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych, badań mikrobiologicznych powietrza, samozapalności i metanonośności węgla, natomiast Laboratorium Pomiarowe wykonuje badania i pomiary zagrożeń na stanowiskach pracy, zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu do środowiska oraz usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska.

Badania i pomiary wykonywane są w oparciu o normy i regulacje prawne, wymogi i metodyki obowiązujące dla określonego obszaru badawczego. Wiarygodność i wysoką jakość realizowanych badań potwierdza certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 418 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza międzynarodowego porozumienia w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów laboratoriów badawczych i wzorcujących ILAC-MRA.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 13 - 9 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved