tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Certyfikaty OBŚiZN

Laboratorium CBiDGP wykonuje szerokie spektrum badań zgodnie z zakresem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 418 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowane badania obejmują badania środowiska naturalnego i środowiska pracy, a w szczególności:  

- badania biologiczne gleb, osadów ściekowych, ścieków
- badania chemiczne gleby, odpadów, wody, w tym wody do spożycia, ścieków, powietrza, gazów odlotowych, próbek gazów odlotowych spalin, paliw i materiałów smarnych
- badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, drgania, pola elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym/pracy, gazy odlotowe
- badania elektryczne środków ochrony osobistej
- badania mikrobiologiczne powietrza, osadów, gleby, gruntów, odpadów, ścieków, wody, wody do spożycia
- badania właściwości fizycznych wody, ścieków, powietrza, gazów odlotowych, paliw i materiałów smarnych
- pobór próbek wody, wody do spożycia, ścieków, powietrza, gleb, osadów, gazów odlotowych, odpadów, paliw
- badania sensoryczne wody, w tym wody do spożycia.

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 14 + 1 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved