tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Pomiary Pól Elektromagnetycznych

Prowadzimy akredytowane badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy zgodnie z normą PN-T-06580-3:2002. Metoda ta jest dostosowana do obszaru regulowanego oraz zgodna z obowiązującymi metodykami PIMOŚ – zakres 0Hz ( pole stałe ) – 90 GHz. Badanie pól elektromagnetycznych wykonujemy również w środowisku naturalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.10.2003 (Dz. U. Nr 192 poz. 1883) dostosowanym do wymagań DAB-18 w zakresie 45Hz-55Hz oraz 100KHz – 90 GHz.

Usługi obejmujące pomiar pola elektromagnetycznego i badania pola elektromagnetycznego wykonujemy między innymi dla:

  • telekomunikacji: pomiary stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowo telewizyjnych, infrastruktury informatycznej,
  • elektroenergetyki: pomiary linii przesyłowych, rozdzielni, elektrowni, elektrociepłowni,
  • ośrodków medycznych w zakresie urządzeń medycznych: pomiary diatermii chirurgicznych, rezonansów magnetycznych, urządzeń do magnetoterapii i magentostymulacji
  • zakładów przemysłowych: pomiary urządzeń zgrzewających, pieców rezystancyjnych, urządzeń spawalniczych, generatorów, linii produkcyjnych itp.

Wykonujemy także zgłoszenia instalacji emitujących PEM wraz z pomiarami GPS, analizy oddziaływania instalacji na środowisko naturalne, kwalifikacje przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko naturalne.

Dlaczego pomiar pola elektromagnetycznego jest ważny?

Pomiar pola elektromagnetycznego jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa środowiska życia i pracy. Promieniowane jest tworzone przez ludzi niemalże wszędzie. Najwięcej wytwarzają go urządzenia, które ze względu na swoją funkcję je wykorzystują np. w stacjach nadawczych. Długoterminowe przebywanie w strefie sztucznego promieniowania elektromagnetycznego może skutkować problemami zdrowotnymi. Częste dolegliwości to między innymi zaburzenia snu, bóle głowy czy przewlekłe zmęczenie i obniżenie odporności, Aby mieć pewność, że miejsce pracy narażone na wysokie promieniowanie jest bezpieczne, należy wykonać profesjonalny pomiar pola elektromagnetycznego.

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 13 - 7 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved