tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

uprawnienia

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Pomiarów jest jednostką wykonującą specjalistyczne usługi badawczo-pomiarowe w oparciu o następujące uprawnienia i zatwierdzenia:

  • uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie badań maszyn i urządzeń górniczych - DECYZJA
  • uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie:badań urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej - DECYZJA
  • decyzjaTransportowego Dozoru Technicznego uprawniająca do modernizacji i naprawy urządzeń transportu linowego: układów hamulcowych i układów napinających - DECYZJA
  • Certyfikat Uznania Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania badań w obszarze działania TDT jako jednostka certyfikująca - CERTYFIKAT UZNANIA Nr 4 025 2011 L
  • Świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
  • Świadectwo uznania kompetencji w zakresie działalności spawalniczej wydane przez Instytut Spawalnictwa-Polska
  • Ocena zdolności Zakładu Remontowego wydana przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. wykonywania remontów urządzeń budowy zwykłej i urządzeń budowy przeciwwybuchowej

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 20 - 7 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved