tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

Dział Certyfikacji Wyrobów, funkcjonujący w strukturze Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., posiada status Jednostki Certyfikującej Wyroby, której kompetencje potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji wydając certyfikat akredytacji nr AC 174. Zakres działalności DCW obejmuje proces wydawania opinii w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z „Programem opiniowania wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych - POW-DAC21”.

Poza akredytacją DCW prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów zgodnie z „Programem certyfikacji wyrobów typu 1a - PCW-1a”.

Dział Certyfikacji Wyrobów działa w zgodzie z zasadami bezstronności prowadzonych ocen oraz poufności informacji uzyskanych w procesie objętym certyfikacją. Dysponuje wykwalifikowanym i kompetentnym personelem.

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 16 - 7 =
© 2024 PROVECT. All Right Reserved