tel.: 32- 32 42 200 | e-mail: cbid@cbid.pl

Pomiary termowizyjne

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są niezbędne szczególnie w zakładach produkcyjnych czy magazynach. Pozwalają one na wykrycie wszelkich anomalii, wad i odstępstw od norm, co przekłada się na wczesne wykrycie usterek. Wykonywane regularnie mogą zapobiec m.in. spięciom i pożarom.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych w CBiD

Wykonywane przez nasze Centrum Badań i Dozoru badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są całkowicie bezinwazyjne. Wykonujemy je kompleksowo, za pomocą specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do tego typu diagnostyki temperatur. 

ORiDUG wykonuje pomiary termowizyjne:

  • hałd i składowisk odpadów
  • złączy i styków w rozdzielniach wysokiego napięcia
  • elementów maszyn i urządzeń

W przypadku pytań dotyczących naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Kontakt

CBiD 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbid(at)cbid.pl
 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

Podaj wynik: 16 + 7 =
© 2023 PROVECT. All Right Reserved